Loading...
chmain 2022-05-06T18:22:53+03:00

Vážení čtenáři, tento informační materiál je věnován problému biologické aktivity vody a s tím souvisejícími otázkami plnohodnotného lidského života, jež předpokládá mravní a fyzické zdraví, pocit harmonie existence člověka v jednotě s přírodou.

Podle našeho hlubokého přesvědčení jsou problémy lidstva obecně, jakož i naše personifikované psychické a fyzické “bolístky” ve svém základu spojeny se změnami stavu vody. Formálně je možné obrátit se k suché statistice, která (podle údajů Světové zdravotnické organizace) potvrzuje, že velkou část obyvatel planety v různé míře trápí metabolické poruchy způsobující neinfekční …

Více informací
chmain
chmain

Biofyzika vody jako věda o kvantových stavech vody je žádaná především kvůli pochopení zákonitostí vzájemného vztahu všeho živého s planetou, zahrnuje nejen buněčnou výměnu látek jako základ všeho živého, ale dává rovněž produktivní odpověď na aktuální problémy rozvoje civilizace. Zájem o genetické inženýrství, hledání odpovědí na současné výzvy lékařské a biologické vědy, takové jako jsou pandemie neinfekčních onemocnění, pokles bioproduktivity planety a druhová degradace biocenózy, jsou z pohledu klasických molekulárních mechanizmů vyčerpány…

Více informací

Biologická aktivita džusů a nápojů v souladu s existující představou je určena jejich energetickou hodnotou a obsahem fyziologicky důležitých látek pro organizmus člověka: vitaminy (C, B1, B2, PP, karoten atd.), makroprvky a stopové prvky (K, Na, Ca, Mg, P, Fe atd.), potravinové vlákniny, fenolické sloučeniny, náchylné k destrukci v průběhu skladování hotového výrobku.

Pro zachování biologické aktivity džusů a nápojů používají v současnosti různé stabilizační přísady a konzervanty. Nicméně, jejich zavedení do šťávy a nápoje iniciuje řadu procesů fyzikálních a chemických transformace nestabilních bílkovinných sloučenin, zvláště…

Více informací
chmain