Bioaktivní voda 2021-04-02T12:05:05+03:00

Význam vědy «kvantová biofyzika vody» Biofyzika vody jako věda o kvantových stavech vody je žádaná především kvůli pochopení zákonitostí vzájemného vztahu všeho živého s planetou, zahrnuje nejen buněčnou výměnu látek jako základ všeho živého, ale dává rovněž produktivní odpověď na aktuální problémy rozvoje civilizace. Zájem o genetické inženýrství, hledání odpovědí na současné výzvy lékařské a biologické vědy, takové jako jsou pandemie neinfekčních onemocnění, pokles bioproduktivity planety a druhová degradace biocenózy, jsou z pohledu klasických molekulárních mechanizmů vyčerpány.

Přečtěte si více