O burze 2022-04-25T18:29:32+03:00

water exchange logoMiliony lidí mohou žít bez ropy, elektřiny, automobilů, počítačů, diamantů,
zlata a dokonce i bez lásky a sexu, ale nikdo a nikde – bez vody.

© Dr. Igor Oberemko & Tinowa Group

Mezinárodní burza balené pitné vody
«Water Tinowa»

Podle OSN již existuje problém s kvalitní aktivní balenou pitnou vodou. Její spotřeba rychle roste a do roku 2025 bude mít její trh omezené nákupní možnosti. Technogenní vliv na životní prostředí a zejména na povrchové a podzemní zdroje pitných vod negativně ovlivňuje jejich bioenergetickou aktivitu. Většina reklam na balenou vodu zobrazuje čerstvý potok nebo horský pramen, aby vyvolala dojem, že tato balená voda je čistší než voda z kohoutku nebo jiné značky balených vod. Balená pitná voda do lahví ze speciálních aktivních zdrojů je ve skutečnosti vzácná. Většina balené vody pochází ze stejných zdrojů jako obecní vodovod, což znamená, že na balené vodě není nic zvláštního kromě její značky.

Bioaktivní pitná voda je zdrojem života. Voda s fyzickou složkou dala vzniknout životu na planetě a neustále udržuje spojení živých organismů s Vesmírem. Je zdrojem zdravého života, má nelokální kvantovou vazbu.

Minerální vody obsahující soli jsou lze pít omezeně.

Získaná a přeplněná inertní voda má negativní vliv na organismus a jeho trhy v zemích z více než 80 % v důsledku technogenního dopadu na vodu.


Mezinárodní nadace Petra Velikého (ČR) a Tinowa Group (ČR) jsou zakladatelé struktury „Mezinárodní burza balené pitné vody“.
Cílem burzy je revize vyrobené balené pitné vody a vytváření podmínek pro mezinárodní obchodování s bioaktivní pitnou vodou zaručené kvality. Provádět nezávislou expertizu. Vytvoření dlouhodobé obchodní dodávky pro výrobce balené bioaktivní pitné vody.

Realizace obchodních operací pro prodej a nákup balené pitné vody prostřednictvím burzy umožní trhům různých zemí dodávat svým spotřebitelům aktivní pitnou vodu ověřené kvality. Burza provádí operace oceňování a prodeje zdroje bioaktivní pitné vody.

V současné době v tomto směru probíhají organizační a právní úkony. Budeme velice rádi za  vaše návrhy a připomínky  týkající se tohoto tématu, které nám zašlete na následující adresu: [email protected].


Voda spojuje celý svět a je základem existence inteligentního života a člověka, ale i stability celé planety.

Problémy lidstva jako celku spočívající  v duševních a fyzických onemocnění v principu jsou spojeny se změnami fyzického stavu vody. Formálně se můžete dle statistiky WHO, které tvrdí (podle Světové zdravotnické organizace), že většina světové populace do určité míry trpí metabolickými poruchami vedoucími k neinfekčním chorobám. Z těchto údajů vyplývá, že vliv inertní pitné vody, která ovlivňuje funkční procesy v těle, je více než 70%.

Je třeba poznamenat, že k hlavnímu nárůstu neinfekční nemocnosti dochází v průmyslově vyspělých zemích. Ty věnují velkou pozornost problematice úpravy vody, při které je voda čištěna od chemických nečistot a mikroorganismů. Zároveň je voda „zabíjena“ ultrafialovým světlem, „znásilňována“ ozonem, používají se jiné metody fyzikálního dopadu na vodu – to znamená, že přetváří její životodárný základ do stavu čistého rozpouštědla.

Tento přístup k vodě je založen na vědeckém postojí, který se vyvinul v 21. století, k vodě jako ke bezstrukturnímu prostředí, které nemá biologicky důležité funkce, s výjimkou funkce vody jako rozpouštědla pro chemické sloučeniny. To je nejen tragický  přístup a hazard se zdravím lidí, ale také se stavem biosféry planety, která podléhá degradaci v důsledku šíření technologií, které mají negativní dopad na její elektrofyzikální stav. Objektivně řečeno,   vstoupili jsme do stadia vymírání lidstva a biosféry. A abychom zvrátili tento stav, potřebujeme nové přístupy k hlavnímu zdroji života – vodě.

Nikde na světě není jen obyčejná voda. Vždy je mimořádná. I v izotopovém složení je voda v přírodě vždy jiná. Složení závisí na historii vody – na tom, co se s ní dělo v nekonečné rozmanitosti jejího cyklu v přírodě. Po odpaření je voda obohacena vodíkem (1H),   a proto se dešťová voda liší od vody  z jezera. Voda v řece není jako mořská voda. V uzavřených jezerech obsahuje voda více deuteria než voda horských potoků. Každý podzemní zdroj má své vlastní izotopové složení vody. Když voda v jezeře v zimě zamrzne, nikdo, kdo bruslí, ani netuší, že se izotopové složení ledu změnilo: obsah těžkého vodíku v něm poklesl, ale množství těžkého kyslíku se zvýšilo. Voda z tajícího ledu se liší a liší od vody, ze které byl led získán. Ukazuje se, že celá neobyčejnost vody spočívá ve skutečnosti, že obsahuje izotopy vodíku a kyslíku v různých poměrech.

Author: Dr. Igor Oberemko

Registr účastníků burzy.

Registrace účastníků burzy výrobců balené pitné vody:

Registrace výrobců

Registrace účastníků burzy kupců balené pitné vody:

Registrace kupujících