Mezinárodní časopis “Quantum Biophysics” 2022-04-26T20:47:41+03:00

Mezinárodní časopis “Quantum Biophysics”

MK ČR E 23751, ISSN 2694–7595

Mezinárodní časopis Quantum Biophysics

Portál časopisu
www.bioactivwater.com

Předplatné časopisu
[email protected]

Volná místa a spolupráce
[email protected]

Mezinárodní časopis “Quantum Biophysics” a internetový portál časopisu www.bioactivwater.com  

✔ Registrovan u Ministerstva kultury ČR: 
              MK ČR E 23751

✔ Mezinárodní standardní sériové číslo: 
              ISSN 2694–7595

Tištěná verze časopisu vychází každé dva měsíce v nákladu 2 000 barevných výtisků a zasílá se poštou svým předplatitelům v různých zemích. Tištěná verze časopisu vychází v angličtině.

Majitelé časopisu:

Mezinárodní nadace Petra I. Velikého (Česká republika)
Společnost Tinowa Group s.r.o. (Česká republika)