Redakce časopisu 2022-04-26T20:50:07+03:00

Mezinárodní časopis «Quantum Biophysics»

Quantum Biophysics logo

Redakce časopisu

Sopečná 198, 360 07 Karlovy Vary, Czech republic
Tel (WhatsApp & Telegram): + 420 77777 4230
E-mail: [email protected]

Hlavní redaktor

Dr. Igor Oberemko

IT – redaktor

  • Bc. Lev Zadumkin

Redaktoři:

  • Vědecká oblast volné místo
  • Vzdělávací oblast volné místo
  • Spolupráce s autory volné místo
  • Editace materiálů volné místo

Příprava k tisku

  • Designer – grafik – volné místo

Vedoucí redakce

  • Volné místo

Spolupráce a reklama

  • Volné místo

Dobrovolníci a studenti

  • Dobrovolníci, aspiranti a studenti vysokých škol se mohou podílet na výběru autorů a distribuci časopisu a internetového portálu, mohou tisknout své vědecké materiály.
  • Aktivní studenti a dobrovolníci se mohou stát členy redakční rady nebo zástupci ve své nebo jiné zemi a regionu. Podílet se na komerčních projektech.

Portál časopisu
www.bioactivwater.com

Předplatné časopisu
[email protected]

Volná místa a spolupráce
[email protected]

Mezinárodní časopis “Quantum Biophysics” a internetový portál časopisu registrovaná u Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 23751.
Mezinárodní standardní sériové číslo: ISSN 2694 – 7595.

Tištěná verze časopisu vychází každé dva měsíce v nákladu 2 000 barevných výtisků a zasílá se poštou svým předplatitelům v různých zemích.
Tištěná verze časopisu vychází v angličtině.