Kvantová biofyzika 2021-04-05T16:00:24+03:00

Voda v buněčném metabolismu – aktuální problém biofyziky. Současný zdravotní stav světové populace je charakterizován nepříznivými tendencemi, které jsou do značné míry spojeny se snížením kvality pitné vody. Při analýze důvodů této situace je třeba poznamenat, že k hlavnímu nárůstů nepřenosné nemocností dochází v průmyslově rozvinutých zemích, které věnují velkou pozornost problematice úpravy vody, při které je voda čištěna od chemických nečistot a mikroorganismů. V procesu čištění voda ztrácí svoji biologickou aktivitu, protože je vystavena různým fyzikálním a mechanickým druhům zpracování. Proto vyvstává úkol studovat fyzikální stav vody a její vliv na buněčný metabolismus.

Přečtěte si více