Energotornado 2018-09-19T18:22:38+03:00

Technologie   vichřicové  energetiky
I.
Vichřicová větrná elektrárna «Energotornado»

          Elektrárna «Energotornado» je inovativní verze větrných turbín pracujících na nízko potenciálních větrných proudech. Princip konstrukce a využívání práce elektrárny «Energotornado» je „vortex efekt“. Elektrárna «Energotornado» umožňuje vytvářet elektřinu na proudění vzduchu rychlostí od 3-4,5 m/sek. Konstrukční prvky elektrárny «Energotornado»: vstupní a výstupní zařízení, generátor vírů, vodicí zařízení, rotor, stator a deflektor.

Konstrukční segmenty elektrárny «Energotornado»: vstupní a výfukové zařízení, generátor vírů, vodicí zařízení, rotor, stator a deflektor. Segmenty jsou uvedeny na obrázků 1, 2 a 3.
Vlastnosti elektrárny „Energotornado“ ve vztahu k tradičním větrným zařízením:
       – 1,5-2 krát nižší pracovní rychlost větru a hmotnostní rozměrové parametry;
       – „rotor-generátor“ vylučuje hřídele, neexistuje žádný systém „nastavení větru“;
       – konstrukce předpokládá modulární spojení z identických funkčních modulů (obr.4).
       – stabilizace otáček rotoru je zajištěna změnou vstupní plochy přívodu vzduchu;
       – koeficient využití větrné energie ξ≈0,3; vysoko rychlost  Z≈1,5-2,0;

Obr. 1. Experimentální vzorek vírové větrné elektrárny

Obr.2. Generátor vírů

Obr. 4 Schéma elektrárny „Energotornado“ v modulovém provedení

 

Rotor

Stator

Deflektor

Obr. 3. Detaily prototypu vírové větrné elektrárny

 

Obr. 2. Varianty modelových vzorků vírové větrné elektrárny

Elektrárna «Energotornado» se automaticky přizpůsobuje skutečné rychlosti větru a zajišťuje přeměnu větrné energie s vysokou účinností a širokým rozsahem rychlosti větru.

Obr.12. Rozložení rychlostí pracovního segmentu – od vstupu k výstupu ze statorové části zařízeni (obrázek čár proudů při rychlosti větru 1 m/s a rychlost pracovního segmentu  na vstupu do zařízeni je 0,2 m/s, což odpovídá rychlosti průtoku 0,023982 kg/sek)

Základní požadavky k vybudování elektrárny „Energotornado“.

Zjištění možnosti vybudování elektráren „Energotornado“ se určuje na základě vortexového přetváření průtoků kompaktního prostředí založené na možnosti vzniku vířivých toků, vytvořených křivkami druhého řádu ve svislé rovině a ve spirále Archimeda v horizontální ploskosti, podobných svými vlastnostmi a geometrii přirozeného tornáda, které mají významnou zásobu kinetické energie.

Projekt elektrárny „Energotornado“ by měl být přizpůsoben klimatickým a geografickým charakteristikám regionu a místu jejího umístění.

Přibližné parametry prototypu:
– výkon elektrárny ≈0,5-1,0 kWh a víc;  
– celkové rozměry: výška ≈ 1,5 м,
– průměr ≈ 2,0 m,
– pracovní rozsah rychlosti větru 3 – 60 m/sek.

Autore:
Tinowa Group a skupina vědců pod vedením Serebryakova R.A. CSc.

Objednat elektrárnu „Energotornado“ : technology@bioactivwater.com

01 13.09.2018 page 1 technologie vichricove energetiky web