Výměna vody 2021-04-06T19:09:26+03:00

«Miliony lidí mohou žít bez ropy, elektřiny, automobilů, počítačů,
diamantů, zlata a dokonce i bez lásky a sexu,
ale nikdo a nikde bez vody
».
Dr. Igor Oberemko & Tinowa Group

 

Burza balené pitné vody:  «Water Tinowa»

      Podle OSN problém s aktivní kvalitní balenou pitnou vodou rychle roste a do roku 2025 bude mít její trh omezené nákupní příležitosti. Voda je spojena s celým světem a je základem existence normálního života člověka a stability planety.

    Jsme hluboce přesvědčeni, že problémy lidstva jako celku a našich personifikovaných duševních a fyzických onemocnění jsou spojeny v jejich základním principu se změnami fyzického stavu vody. Formálně se můžete obrátit na strohé statistiky, které tvrdí (podle Světové zdravotnické organizace), že většina světové populace do určité míry trpí metabolickými poruchami vedoucími k neinfekčním chorobám. Z těchto statistik vyplývá, že podíl inertní pitné vody, která ovlivňuje funkční procesy v těle, je větší než 70%.

    Je třeba poznamenat, že k hlavnímu nárůstu neinfekční nemocnosti dochází v průmyslově vyspělých zemích, které věnují velkou pozornost problematice úpravy vody, při které je voda čištěna od chemických nečistot a mikroorganismů. Zároveň je voda „zabíjena“ ultrafialovým světlem, „znásilňována“ ozonem, používají se jiné metody fyzického dopadu na vodu – to znamená, že přinášejí její životodárnou základnu do stavu čistého rozpouštědla.

     Tento přístup k vodě je založen na vědeckém přístupu, který se vyvinul v 21. století, k vodě jako k bezstrukturnímu prostředí, které nemá biologicky důležité funkce, s výjimkou funkce vody jako rozpouštědla pro chemické sloučeniny. To je velká tragédie vztahující se nejen ke zdraví lidí, ale také ke stavu biosféry planety, která podléhá degeneraci v důsledku šíření technologií, které mají negativní dopad na její elektrofyzikální stav. Objektivně řečeno,   vstoupili jsme do stádia vyhynutí lidstva a biosféry. Abychom zvrátili tento stav, potřebujeme nový pragmatický přístupu k hlavnímu zdroji života – to je k vodě.

     Nikde na světě není obyčejná voda. Vždy je mimořádná. I v izotopovém složení je voda v přírodě vždy jiná. Složení závisí na historii vody – na tom, co se jí stalo v nekonečné rozmanitosti jejího cyklu v přírodě. Po odpaření je voda obohacena vodíkem (1H),  proto dešťová voda se liší od vody v jezeře. Voda v řece není jako mořská voda. V uzavřených jezerech obsahuje voda více deuteria než voda horských potoků. Každý podzemní zdroj má své vlastní izotopové složení vody. Když voda v jezeře v zimě zamrzne, nikdo, kdo bruslí, ani netuší, že se izotopové složení ledu změnilo: obsah těžkého vodíku v něm poklesl, ale množství těžkého kyslíku se zvýšilo. Voda z tajícího ledu se liší od vody, ze které byl led získán. Ukazuje se, že celá zvláštnost vody spočívá v tom, že obsahuje izotopy vodíku a kyslíku v různých poměrech.

     Naše společnost je zakladatelem „Burzy pitné vody“ a plánuje vytvořit burzovní trh pro prodej bioaktivní pitné vody. V současné době v tomto směru probíhají organizační a právní práce. Rádi obdržíme vaše návrhy týkající se tohoto tématu, a které nám prosím zašlete  na: project@bioactivwater.com

   Author: Dr. Igor Oberemko   

Překlad: Dr. Igor Oberemko a Ing. M. Douda

Registr účastníků burzy.

Registrace výrobců balené pitné vody

Registrace výrobců

Registrace kupujících balené pitné vody

Registrace kupujících