Význam vědy «kvantová biofyzika vody» 2018-04-27T11:25:08+03:00

Význam vědy «kvantová biofyzika vody»
pro rozvoj světové vědy a civilizačního pokroku   

Biofyzika vody jako věda o kvantových stavech vody je žádaná především kvůli pochopení zákonitostí vzájemného vztahu všeho živého s planetou, zahrnuje nejen buněčnou výměnu látek jako základ všeho živého, ale dává rovněž produktivní odpověď na aktuální problémy rozvoje civilizace. Zájem o genetické inženýrství, hledání odpovědí na současné výzvy lékařské a biologické vědy, takové jako jsou pandemie neinfekčních onemocnění, pokles bioproduktivity planety a druhová degradace biocenózy, jsou z pohledu klasických molekulárních mechanizmů vyčerpány.

Současná klasická věda, bez ohledu na ohromné úsilí v této sféře, není schopna spatřit klíčové momenty mechanizmů, jež jsou základem pandemie planety, protože nemá k dispozici takové pojmy, jako jsou makroskopické kvantové stavy, kvantové interakce, prostorová a časová nelokálnost, transmutace prvků v živých organizmech, kvantová teleportace a ostatní projevy kvantových systémů, kterými jsou živé organizmy a pro které voda ve svém asociovaném stavu plní hlavní funkce řízení biochemických procesů.

Praktické příklady kvantových představ o vodě jsou rovněž důležité pro adekvátní pochopení geosférických procesů, které přímo ovlivňují biosféru. Globální změny na planetě, především oteplování klimatu, nemohou být odvráceny nebo zabrzděny, pokud vědecká elita planety nepoužije nové přístupy k pochopení geosférických procesů, v nichž regulační úlohu plní fáze asociované vody, vystavená ničivému technogennímu vlivu. Skleníkové plyny nejsou základní příčinou oteplování, je to, přesněji řečeno, disharmonie samoregulačních mechanizmů planety a degradace elektrofyzikálního stavu její litosféry, který je globálním regulátorem klimatu planety a zdrojem biologické energie.

Ve svém vzniku a vývoji musí nový směr ve vědě – «fyzika a biofyzika vody» odolat ohromnému tlaku jejích protivníků, kteří si historicky zvykli myslet z pohledu klasické fyziky, chemie a biochemie. Mentalita těchto lidí, síla zvyku a okruh jejich přátel jsou natolik pevné, že přesvědčit tento chór «kritiků» a konzervativců v rámci existujících vědeckých škol není možné. Je zapotřebí pevné vůle a bezpodmínečné podpory ze strany lidí, kteří skutečně bojují za trvalý rozvoj lidstva. V opačném případě budou státy vynakládat kolosální zdroje na domnělé úkoly, avšak nevyřeší hlavní úkol, kterým je podpora negentropijního stavu vody jako kosmického faktoru zachování planety, odolnosti biosféry a lidského zdraví.

Autoři:
© Anatolij Stěchin, CSc.
© Ing. Mgr. Igor Oberemko